PET SİGORTA PLUS POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI - Vets and Pets Veteriner
Vets and Pets Veteriner
ANASAYFA FORUM İÇERİK ARA GALERİ VİDEOLAR KÖPEKLER KEDİLER KUŞLAR BALIK İLETİŞİM

KATEGORİLER

PET SİGORTA PLUS POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

PET SİGORTA PLUS POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

Tarih 21 Eylül 2014, 15:05 Editör

PET SİGORTA PLUS POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI KÜÇÜKÇEKMECE VETS AND PETS VETERİNER KLİNİĞİ

KEDİ PLUS POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI
Pet Sigorta Acil Vakaalar Sağlık Sigortası poliçesi, aşağıda yer alan acil sağlık sorunları nedeniyle kedi sahiplerinin veteriner hekimlere başvurduğunda ortaya çıkacak tedavi masraflarının yıllık 7.500 TL’ye kadar karşılanmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu poliçe kapsamında 3. kişilere verilen zararlar da yıllık 3.000 TL’ye kadar karşılanacaktır. Kayıp ilanı ve ödül teminatı olarak belirlenen 250 TL‘de teminat kapsamı dahilinde poliçe sahibine ödenecektir.

Kediniz için hazırlanan Plus Poliçe’de katılım payı yoktur. Teminat kapsamı dahilinde ortaya çıkan tedavi masraflarının tamamı Pet Sigorta tarafından ödenir.

Pet Sigorta, aşıları tamamlanmış olan 6 aydan büyük 8 yaştan küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki kediler için yapılabilmektedir. Pet Sigorta poliçesinin bekleme süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. (Bu süre poliçeyi satın aldığınız tarih itibarıyla başlar, 15. gün sona erer. Poliçe teminatları 15. günden sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarında geçerlidir.)

GENİŞ TEMİNAT KAPSAMI
Trafik kazası geçiren kedinizin kaza sonucunda oluşan tüm sağlık sorunları için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları ile tedavinin gerektirdiği ameliyat masrafları

Kedinizin yüksekten düştüğünde oluşan kırık, yaralanma ve benzeri tüm sağlık sorunlarına ilişkin ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Kedinizin herhangi bir sebeple gözüne zarar verecek bir durumla karşılaşması sonucu oluşan yaralanma veya enfeksiyon için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları ile tedavinin gerektirdiği ameliyat masrafları

Kedinizin vücudunun bir yeri herhangi bir şekilde yanma veya yanık durumuna maruz kaldığında iyileşmesi için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Kedinizi elektrik çarptığında oluşan sağlık sorunları için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Kediniz yabancı cisim yutarsa, cismin vücudundan atılması ya da operasyon ile çıkartılması için gereken ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin masraflar ile vücuduna verdiği zararın giderilmesi için gereken tüm müdahalelere ait masraflar

Kediniz bildiğiniz veya bilmediğiniz bir şeyden zehirlendiğinde zehrin vücuttan atılması, bıraktığı hasarın giderilmesi ve genel durumun düzeltilmesi için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Kedinize sıcak havalarda ısı çarpması neticesinde oluşan ve genel durum bozukluğuna yol açan sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Kedinizin soğuk havalarda donma sonucunda oluşan ve genel durum bozukluğuna yol açan sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları 
Kedinizi herhangi bir böcek soktuğunda oluşan alerjik reaksiyon veya neden olduğu farklı sağlık sorunlarının giderilmesi için yapılan ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Kediniz başka bir kedi veya köpekle kavga ettiğinde ortaya çıkacak tüm sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Kedinizin vücuduna bir cisim battığında veya vücuduna kesici bir cisim temas ettiğinde oluşan yaralanma vakalarında lokal ve genel tüm sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Kedinizin boğulma tehlikesi ile karşılaştığında ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları
NOTLAR
Pet Sigorta, aşıları tamamlanmış olan 6 aydan büyük 8 yaştan küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki kediler için yapılabilmektedir. 
Kediniz için hazırlanan Plus Poliçe’de katılım payı yoktur. Teminat kapsamı dahilinde ortaya çıkan tedavi masraflarının tamamı Pet Sigorta tarafından ödenir. 

Poliçenizin aktif hale gelmesi için bekleme süresi olan 15 günlük süre dolmadan önce en yakın anlaşmalı Veteriner Kliniğine giderek, poliçe ile birlikte gönderilen mikroçipin uygulamasının yapılması gerekmektedir. Anlaşmalı Veteriner Kliniklerin mikroçip uygulaması ücretsiz yapılmaktadır. Eğer kedinize daha önce mikroçip uygulaması yapılmış ise mikroçip numarasının poliçe satın alma işleminde mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 

Pet Sigorta poliçesinin bekleme süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. (Bu süre poliçeyi satın aldığınız tarih itibarıyla başlar, 15. gün sona erer. Poliçe teminatları 15. günden sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarında geçerlidir.) 

Teminat kapsamında yer alan acil durumlarda size en yakın anlaşmalı Veteriner Kliniklerine başvurmanız halinde oluşacak tedavi giderleri teminat limitleri dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Kedinizin tedavisi sona erdikten ve taburcu olduktan sonra ortaya çıkacak ilaç ve sarf malzemeleri teminat kapsamında değildir. Ayrıca, taburcu edilmek istenen kedinizin klinikte bakımını tercih ettiğinizde oluşacak giderler de teminat kapsamında değerlendirilmez. 

Teminat kapsamı dışında kalan diğer haller
a) Mikroçip takılı olmayan hayvanlar kapsam dışındadır. 
b) Her türlü nedene bağlı olarak gerçeklesen ölüm olayları ile ilgili tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır. 
c) Hastanın stabil hale gelmesinden sonra yapılacak kontrol, muayene ve benzeri müdahaleler teminat kapsamı dışındadır. 
d) Yarış, oyun, bilerek kavga ettirmek veya mukavemet denemelerinden meydana gelecek hasarlar teminat dışıdır. 
e) 6 aylıktan daha küçük ve veteriner hekim kontrolünde gereken asıları tamamlanmamış olan köpek ve kediler sigorta kapsamı dışındadır. (Sürekli sahiplilik) 
f) 6 aylık ile 8 yas arası olan hayvanlar teminat kapsamında olup 6 aydan küçük ve 8 yastan büyük hayvanlara teminat kapsamı dışındadır. 
g) Anlaşmalı veterinerlerin dışındaki kişilerce yapılan müdahaleler kapsam dışındadır. 
h) Viral hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan hasarlar teminat dışındadır. 
i) Acil müdahale gerektirmeyen durumlar dahilinde ortaya çıkacak olan hasarlar teminat dışındadır. 
j) Sigortalı hayvanın sahibi tarafından beyan edilen sağlık sorunu için acil durumlar haricindeki gerekli olmayan bir teşhis veya tedavi uygulanmış ise bunlara ait masraflar teminat kapsamı dışındadır. 
k) Hastanın stabil hale gelmesinden sonra kullanılan ilaç, sarf malzemeler ve protez (hayati önem arz etmeyen) teminat kapsamı dışındadır. 
l) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve bağlı yönetmeliklerde Türkiye'de üretimi, satısı ve beslenmesi yasaklanmış olan hayvanlar teminat kapsamı dışındadır. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satısını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır." hükmü yer almaktadır.
KÖPEK PLUS POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI
Pet Sigorta Acil Vakaalar Sağlık Sigortası poliçesi, aşağıda yer alan acil sağlık sorunları nedeniyle köpek sahiplerinin veteriner hekimlere başvurduğunda ortaya çıkacak tedavi masraflarının yıllık 7.500 TL’ye kadar karşılanmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu poliçe kapsamında 3. kişilere verilen zararlar da yıllık 3.000 TL’ye kadar karşılanacaktır. Kayıp ilanı ve ödül teminatı olarak belirlenen 250 TL‘de teminat kapsamı dahilinde poliçe sahibine ödenecektir.

Köpeğiniz için hazırlanan Plus Poliçe’de katılım payı yoktur. Teminat kapsamı dahilinde ortaya çıkan tedavi masraflarının tamamı Pet Sigorta tarafından ödenir.

Pet Sigorta, aşıları tamamlanmış olan 6 aydan büyük 8 yaştan küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki köpekler için yapılabilmektedir. Pet Sigorta poliçesinin bekleme süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. (Bu süre poliçeyi satın aldığınız tarih itibarıyla başlar, 15. gün sona erer. Poliçe teminatları 15. günden sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarında geçerlidir.)

GENİŞ TEMİNAT KAPSAMI
Trafik kazası geçiren köpeğinizin kaza sonucunda oluşan tüm sağlık sorunları için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları ile tedavinin gerektirdiği ameliyat masrafları

Köpeğinizin yüksekten düştüğünde oluşan kırık, yaralanma ve benzeri tüm sağlık sorunlarına ilişkin ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Köpeğinizin herhangi bir sebeple gözüne zarar verecek bir durumla karşılaşması sonucu oluşan yaralanma veya enfeksiyon için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları ile tedavinin gerektirdiği ameliyat masrafları

Köpeğinizin vücudunun bir yeri herhangi bir şekilde yanma veya yanık durumuna maruz kaldığında iyileşmesi için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Köpeğinizi elektrik çarptığında oluşan sağlık sorunları için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Köpeğiniz yabancı cisim yutarsa, cismin vücudundan atılması ya da operasyon ile çıkartılması için gereken ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin masraflar ile vücuduna verdiği zararın giderilmesi için gereken tüm müdahalelere ait masraflar

Köpeğiniz bildiğiniz veya bilmediğiniz bir şeyden zehirlendiğinde zehrin vücuttan atılması, bıraktığı hasarın giderilmesi ve genel durumun düzeltilmesi için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Köpeğinize sıcak havalarda ısı çarpması neticesinde oluşan ve genel durum bozukluğuna yol açan sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Köpeğinizin soğuk havalarda donma sonucunda oluşan ve genel durum bozukluğuna yol açan sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken ayakta ve yatarak tedavi masrafları 
Köpeğinizi herhangi bir böcek soktuğunda oluşan alerjik reaksiyon veya neden olduğu farklı sağlık sorunlarının giderilmesi için yapılan ayakta ve yatarak tedavi masrafları 

Köpeğiniz başka bir kedi veya köpekle kavga ettiğinde ortaya çıkacak tüm sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Köpeğinizin vücuduna bir cisim battığında veya vücuduna kesici bir cisim temas ettiğinde oluşan yaralanma vakalarında lokal ve genel tüm sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları

Köpeğinizin boğulma tehlikesi ile karşılaştığında ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gereken tüm ayakta ve yatarak tedavi masrafları
NOTLAR
Pet Sigorta, aşıları tamamlanmış olan 6 aydan büyük 8 yaştan küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki Köpekler için yapılabilmektedir. 
Köpeğiniz için hazırlanan Plus Poliçe’de katılım payı yoktur. Teminat kapsamı dahilinde ortaya çıkan tedavi masraflarının tamamı Pet Sigorta tarafından ödenir. 

Poliçenizin aktif hale gelmesi için bekleme süresi olan 15 günlük süre dolmadan önce en yakın anlaşmalı Veteriner Kliniğine giderek, poliçe ile birlikte gönderilen mikroçipin uygulamasının yapılması gerekmektedir. Anlaşmalı Veteriner Kliniklerin mikroçip uygulaması ücretsiz yapılmaktadır. Eğer Köpeğinize daha önce mikroçip uygulaması yapılmış ise mikroçip numarasının poliçe satın alma işleminde mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 

Pet Sigorta poliçesinin bekleme süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. (Bu süre poliçeyi satın aldığınız tarih itibarıyla başlar, 15. gün sona erer. Poliçe teminatları 15. günden sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarında geçerlidir.) 

Teminat kapsamında yer alan acil durumlarda size en yakın anlaşmalı Veteriner Kliniklerine başvurmanız halinde oluşacak tedavi giderleri teminat limitleri dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Köpeğinizin tedavisi sona erdikten ve taburcu olduktan sonra ortaya çıkacak ilaç ve sarf malzemeleri teminat kapsamında değildir. Ayrıca, taburcu edilmek istenen Köpeğinizin klinikte bakımını tercih ettiğinizde oluşacak giderler de teminat kapsamında değerlendirilmez. 

Teminat kapsamı dışında kalan diğer haller
 
a) Mikroçip takılı olmayan hayvanlar kapsam dışındadır. 
b) Her türlü nedene bağlı olarak gerçeklesen ölüm olayları ile ilgili tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır. 
c) Hastanın stabil hale gelmesinden sonra yapılacak kontrol, muayene ve benzeri müdahaleler teminat kapsamı dışındadır. 
d) Yarış, oyun, bilerek kavga ettirmek veya mukavemet denemelerinden meydana gelecek hasarlar teminat dışıdır. 
e) 6 aylıktan daha küçük ve veteriner hekim kontrolünde gereken asıları tamamlanmamış olan köpek ve kediler sigorta kapsamı dışındadır. (Sürekli sahiplilik) 
f) 6 aylık ile 8 yas arası olan hayvanlar teminat kapsamında olup 6 aydan küçük ve 8 yastan büyük hayvanlara teminat kapsamı dışındadır. 
g) Anlaşmalı veterinerlerin dışındaki kişilerce yapılan müdahaleler kapsam dışındadır. 
h) Viral hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan hasarlar teminat dışındadır. 
i) Acil müdahale gerektirmeyen durumlar dahilinde ortaya çıkacak olan hasarlar teminat dışındadır. 
j) Sigortalı hayvanın sahibi tarafından beyan edilen sağlık sorunu için acil durumlar haricindeki gerekli olmayan bir teşhis veya tedavi uygulanmış ise bunlara ait masraflar teminat kapsamı dışındadır. 
k) Hastanın stabil hale gelmesinden sonra kullanılan ilaç, sarf malzemeler ve protez (hayati önem arz etmeyen) teminat kapsamı dışındadır. 
l) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve bağlı yönetmeliklerde Türkiye'de üretimi, satısı ve beslenmesi yasaklanmış olan hayvanlar teminat kapsamı dışındadır. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satısını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır." hükmü yer almaktadır.
 

Bu haber 776 defa okunmuştur.

facebook yorum
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Pet Sigorta

PET SİGORTA İŞLEYİŞ SİSTEMİ

PET SİGORTA İŞLEYİŞ SİSTEMİ PET SİGORTA İŞLEYİŞ SİSTEMİ

PET SİGORTA STANDART POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

PET SİGORTA STANDART POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI PET SİGORTA STANDART POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI KÜÇÜKÇEKMECE VETS AND PETS VETERİNER KLİNİĞİ

Pet Sigorta

SAHİPLENDİRME

Bu sitenin tüm hakları saklıdır.Sitenin içeriği kaydedilmekte ve telif hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcı, ticari olmamak, orjinalliğini bozmamak ve kaynak göstermek koşulu ile sitedeki içeriği kopyalamakta, dağıtmakta ve yayınlamakta özgürdür. Kullanıcı, siteden kopyaladığı içeriği bir internet sayfasında yayınlayabilmesi için, içeriği yayınladığı sayfadan siteye bağlantı vermek zorundadır.İçerik nedeni ile hakları ihlal edildiğini düşünen her gerçek ve tüzel kişi, iletişim sayfasından site yöneticisi ile irtibata geçerek kendisi ile ilgili içeriğin yayından kaldırılmasını istemelidir. © Copyright 2013 Vets & Pets Veteriner Kliniği
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi